گروه مهندسی عیسی آریان - معرفی-مشارکت در ساخت

گروه مهندسی عیسی آریان با لطف و عنایت خداوند و با تکیه بر کارشناسان و متخصصان با تجربه و توانمند و جوان و هوشمند برای ارائه خدمات فنی و مهندسی و مدیریتی در طرح های عمرانی و غیر عمرانی و ساخت و سازهای شهری در قالب مطالعات ، طراحی ، نظارت ، اجرا ، مشارکت در ساخت و مدیریت ساخت در سال 1380 تاسیس گردیده است 

رویکرد گروه مهندسیعیسی آریان در پروژه ها به شرج ذیل است :

  • نگاه پروژه ای به طرح ها و توجه همزمان به مقولات زمان ، کیفیت و هزینه در پروژه ها 
     
  • استفاده از چارت تشکیلاتی ماتریسی و بکارگیری توان تجمیع شده فنی و اجرایی و احداث پروژه ها در غالب (طرح و ساخت) و  (DB,EPC,....)
     
  • توسعه و بکارگیری ایده های نو و فن آوری های نوین در ساخت و سازها 
     
  • اهتمام به مقوله پژوهش های کاربردی در صنعت ساختمان و مهندسی عمران و معماری

 

امید است با تکیه بر خداوند متعال و شعار اصلی خود ساختن خانه ای رویایی و لوکس با دیواری از اعتماد و سقفی از تعهد

بتوانیم گامی نو در راستای سازندگی میهن عزیزمان و تامین آسایش هموطنان برداشته و عضو موثری در آبادنی و سربلندی ایران عزیزمان باشیم