گروه مهندسی عیسی آریان پیمانکاری ساختمان مشارکت در ساخت طراح

اگر واقعاً کنترل مضاعف حداقل در برخی مناطق شهرداری انجام می گیرد آیا کسانی که این کنترل را انجام می دهند خود دارای صلاحیت فنی و ... می باشند.

اینها و بسیاری دیگر همه سوالاتی هستند که متاسفانه نه کسی می پرسد و نه کسی پاسخ می دهد که اگر این سوالات توسط افرادی پرسیده شود و باشند کسانی که به این سوالات پاسخ واقعی و دلسوزانه بدهند و اگر اشکال  ، ابهام یا ایرادی در این زمینه وجود دارد بر طرف سازند بخش اعظم مشکلات ساخت و ساز از نظر کیفی و فنی و ... در کشور حل می گردد .

کسانی که در شهرداریها مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های سازه را دارند اصولاً باید افرادی با سواد ، با تجربه و مسلط به نرم افزارهای سازه ای از جمله sap ، Etabs ، safe و ... باشند ولی از آنجائیکه بنده آشنایی با شیوه گزینش افراد در شهرداریها ندارم لذا نمی توانم به طور قاطع بگویم که این افراد صلاحیت دارند یا نه اما به جرات می توانم بگویم که حداقل برخی از آنها به دلیل استخدام روابطی صلاحیت زیادی ندارند و حتی اگر هم همگی صلاحیت کافی را داشته باشند کنترلها سطحی انجام می گیرد چون از نظر قانون هر مشکلی یا ایرادی در نقشه ها با مسئولیت مهندس محاسب و در اجرا یا مهندس ناظر می باشد .