گروه مهندسی عیسی آریان پیمانکاری ساختمان مشارکت در ساخت طراح

آیا نقشه های تهیه شده توسط سازندگان و مجریان و ... که به شهرداری ارائه می گردد توسط مهندسین خبره و آزموده طراحی ، می شود

در مورد نقشه ای که به شهرداری ارائه می گردد هم متاسفانه موارد تخلف گوناگونی از برخی همکاران و شرکتهای مهندسی دیده می شود که به عنوان مثال شرکتهایی هستند که با استخدام یک سری نیروی کار جوان و تازه کار بی تجربه یا کم تجربه در زمینه محاسبات و نرم افزارهای مربوطه و پرداخت هزینه های بسیار پایین مسئولیت محاسبه طرحهای سازه را به آنها می سپارند و آنها هم بدون هیچ اطلاع و تجربه ای در این مورد و متاسفانه اکثراً بدون تسلط کامل به نرم افزارهای مربوطه و بسیار ناقص و غیر فنی این کار را انجام می دهند و متاسفانه همان محاسبات ناقص و غیر اصولی و غلط تبدیل به نقشه شده و برای ارائه به شهرداری آماده می شود به عنوان نمونه بنده خودم در یکی از کارهایی که تهیه نقشه های سازه را به یکی از همکاران با تجربه و کار بلد خود سپرده بودیم ولی متاسفانه ایشان به دلیل بودن در سفر و برای اینکه نقشه ها به موقع به دست ما برسد کار را به خانم مهندسی جوان محول کرده بودند که وقتی نقشه ها به دست بنده رسید در نگاه اول با توجه به جزئیات سازه کاملاً واضح بود که این طراحی برای این سازه درست نبوده است و پس از کنترل فایل نرم افزار sap مشاهده نمودم که در این طراحی چندین مورد اشکال وجود دارد از جمله عدم اعمال دیافراگم صلب ، عدم کنترل و ... و تغییر مکانها