گروه مهندسی عیسی آریان - دستمزد پیمانکاری ساختمان-مشارکت در ساخت

دستمزد پیمانکاری ساختمان

توضيحات : تفاوت مشارکت در ساخت و مديريت پيمان ( حسن ها ) مديريت پيمان : به استخدام درآوردن يک شخص حقيقی يا حقوقی برای اجرای صفر تا صد يک پروژه ساختمانی است که دستمزد پيمانکار بر اساس درصدی از هزينه ساخت مصالح و دستمزدهاست. مثال: هزينه ساخت ( مصالح و دستمزد) يک مترمربع ساختمان در پروژه ای در تهران يک ميليون تومان است. مساحت پروژه 1000 مترمربع است 100،000،000=( درصد ) 10% × (متراژ ) 1000 × ( هر متر مربع ) 1،000،000 ( هزينه ) مزيت مديريت پيمان نسبت به ساير قراردادها: انتخاب مصالح و متريال مصرفی ساختمان با مالک است. انتخاب پيمانکاران جزء با مالک ساختمان است. پيمانکار نقش مجری و مشاور مالک ساختمان است. ارايه انواع مصالح و دستمزدها از طرف پيمانکار است و انتخاب نهايی توسط مالک است. ارايه قيمت های پيمانکاران جزء برای اجرای کار از طرف پيمانکار است و انتخاب نهايی از طرف کارفرماست. پروژه در مدت زمان تعريف شده بايد انجام پذيرد چون پروژه بر اساس درصدی است و مستقل از زمان است. امکان تغيير مصالح، پيمانکاران جزء و تغيير کاربری برای فضاها ( در صورت امکان فنی ) برای مالک تا پايان پروژه محفوظ است. قيمت دستمزد پيمانکار اصلی ثابت است. تفاوت : مشارکت در ساخت و مديريت پيمان ( درصدی ) به شرط تامين منابع مالی پروژه توسط مالک قراردادهای مديريت پيمان از مزيت های بيشتری نسبت به قراردادهای مشارکت در ساخت را دارا می باشد. و نيز از لحاظ مالی منافع بيشتری برای مالک دارد. مثال : برای زمين که در آن 1000 متر زيربنا ساخته می شود و هر مترمربع ساخت مترمربعی يک ميليون تومان است در مقام قياس به شرح ذيل است: آپارتمان متری 8،500،000 تومان است. مشارکت در ساخت مديريت پيمان ( درصدی ) هزينه سازنده 40% ملک يعنی 400 زيربنا 3،400،000،000 تومان هزينه ساخت سازنده 1،000،000،000 سهم مالک 5،100،000،000 درصد مديريت پيمان ( 10 درصد ) 100،000،000 تومان هزينه مالک 1،000،000،000 تومان سهم مالک 7،300،000،000 تومان درصد سود بانکی يک ساله 10 درصد ( علی الراس ) 600،000،000 تومان سود درصد از کل 60% سود درصد از کل 86% يعنی : سود بيشتر سود بيشتر برای مالک % 26 = 60 – 86 2،200،000،000 تومان به اضافه اينکه : در قراردادهای مشارکت در ساخت ميزان تصميم گيری های در انتخاب مصالح مصرفی، رنگ، بافت، نحوه چيدمان عناصر معماری، فضای سبز و تمامی جزئيات در برای مالک کمتر است ( بدليل سهم %40 سازنده از ملک ) در اصل سازنده به نوعی شريک است. پس از پايان پروژه در مديريت پيمان (درصدی) سازنده ملکی ندارد و تمام زيربنا برای مالک است که در انتخاب طبقات و مالکيت آنها به تنهايی تصميم می گيرد ( فروش و واگذاری به شخص مورد نظر مالک ). نتيجه گيری : مالکينی که سرمايه کافی برای ساخت دارند بهترين انتخاب قرارداد پيمان مديريت ( درصدی ) سود بيشتر 40-25 درص بسته به شرايط پروژه انتخاب تمامی موارد ساخت، جزئيات و مصالح و پيمانکاران جزء صاحب تمامی ملک بعد از پايان پروژه می باشند. و صاحب نظر در انتخاب مشتری های آپارتمان های جديد جهت فروش و واگذاری به ياد داشته باشيم در قراردادهای مشارکت منظور از درصد سهم سازنده از زيربنای آپارتمان های در حال ساخت است. مشارکت: 3،400،000،000 =( متراژ زيربنا ) 1000 × ( قيمت هر متر مربع ) 8،500،000 × ( درصد ) % 40 و اما در ساخت ويلاهای شخصی : وضعيت چگونه است؟ به دليل اينکه ويلا به صورت شخصی و تک واحدی است معمولا مشارکت در ساخت معنی ندارد و نقش مديريت پيمان ( درصدی ) پر رنگ تر می گردد.