گروه مهندسی عیسی آریان پیمانکاری ساختمان مشارکت در ساخت طراح

آیا تمام ساختمانهای که در کشور ما بخصوص شهر تهران ساخته می شود واقعاً از نظر فنی مهندسی فایل قبول و توسط افراد ذی صلاح و مطابق نقشه های تائید شده شهرداری اجرا می گردد .

آیا تمام ساختمانهای که در کشور ما بخصوص شهر تهران ساخته می شود واقعاً از نظر فنی مهندسی قابل قبول و توسط افراد ذی صلاح و مطابق نقشه های تائید شده شهرداری اجرا می گردد .

متاسفانه اکثر ساخت و سازهایی که در کشور ما و علی الخصوص شهر تهران انجام می گیرد توسط افراد غیر متخصص و بدون صلاحیت انجام می گیرد و از تمام اقشار و گروهها و سازمانها و ... از دکتر و تاجر و شرکتهای دولتی و غیر دولتی غیر مربوط به ساختمان و مسکن گرفته تا کارمند و انواع مشاغل آزاد بدون هیچ محدودیتی در امر ساخت و ساز دخیل هستند که همین امر منجر به افزایش بی رویه ساخت و ساز و به تبع آن پایین آمدن کیفیت ساختمانها و همچنین به هم ریختن توازن بازار و عرضه و تقاضا و نوسانات شدید رونق بازار و قیمت مسکن هر چند سال یکبار می گردد که امیدوارم به زودی این معضل توسط سازمانهای ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی ، شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی و ... بررسی ، تصمیم گیری و حل گردد.
حال برمی گردیم به این موضوع که از این افراد چند درصد واقعاً بر اساس نقشه های تائید شده سازمانهای ذیربط عمل می کنند که متاسفانه در این مورد هم جواب خوبی ندارم چرا که بارها با چشم خود مشاهده کردم ساختمانهایی را که در حال ساخت بوده اند بخصوص در مرحله اجرای اسکلت و سقفها که هم کارفرما یا سازنده هیچ تخصصی نداشته و هم فرد یا پیمانکاری که مسئول اجرای آن بوده است و متاسفانه با یک شیوه غلطی که سالیان سال با آن شیوه کار کرده و ملکه ذهن او شده است کار را اجرا می نماید ، که موارد زیادی را در این مورد می توان نام برد که چند مورد به اجرای غلط جوش ها ، برشهای اشتباه و خارج از استاندارد ، وصله های غیر فنی و اشتباه در اتصالات و ... در اسکلت فلزی و ساخت بتن در محل بدون رعایت هیچ گونه طرح اختلافی ، ریختن بتن با روشهای غلط مثل پرتاب با بیل به ارتفاع ، آرماتور بندی های سنتی و اشتباه بدون ارتباط به نقشه ها ، عدم رعایت اورلپ ها و ... در اسکلت بتنی و عدم اجرای صحیح آرماتورهای حرارتی و آرماتور اتکا و ... در سقفهای تیرچه بلوک و ... لذا با توجه به موارد ذکر شده نیاز مبرم و سریع به حل و فصل این معضل و مشکل در امر ساخت و ساز می باشد که امیدوارم مسئولین محترم مربوطه به زودی اقدامی قاطع و صحیح در این زمینه بنمایند