گروه مهندسی عیسی آریان - ���������� ���� �������� ���������� ���������������� �������������� ���������� ���������� ���������������� �� ��������-مشارکت در ساخت
جستجو برای وظایف پیمانکار ساختمان چیست؟ وظایف پیمانکار و کارف:
پیمانکاری ساختمان موظف است که در اجرای تمامی مراحل و عملیات پروژه از اکیپ اجرایی ماهر و با تجربه استفاده نماید تا اجرای عملیات به درستی و بدون هیچ گونه اشتباهی انجام پذیرد رعایت تمامی موارد مربوط به حفظ امنیت کارگاه و

پیمانکاری ساختمان موظف است که در اجرای تمامی مراحل و عملیات پروژه از اکیپ اجرایی ماهر و با تجربه استفاده نماید تا اجرای عملیات به درستی و بدون هیچ گونه اشتباهی انجام پذیرد رعایت تمامی موارد مربوط به حفظ امنیت کارگاه و